Wij staan de hele week door op markten/standplaatsen met prachtige producten. Bekijk hier het overzicht 

Kastelein Kaas (inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61499544), verleent je hierbij toegang tot www.kasteleinkaas.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Kastelein Kaas behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kastelein Kaas spant zich in om de inhoud van www.kasteleinkaas.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.kasteleinkaas.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kastelein Kaas.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.kasteleinkaas.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kastelein Kaas. Voor op www.kasteleinkaas.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kastelein Kaas nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kastelein Kaas.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kastelein Kaas, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.